Psihoterapija

Geštalt psihoterapija vjeruje da su ljudi rođeni sa resursima i sposobnostima da budu u dobrom kontaktu sa sobom i sa drugima te da vode zadovoljavajući i kreativan život. Tijekom djetinjstva i kasnije u životu, nešto nam prekine taj autentičan proces i mi se zaglavljujemo u fiksnim obrascima i uvjerenjima o sebi, koji nam otežavaju život. Geštalt psihoterapija ima za cilj istražiti i otkriti upravo te obrasce koji su još uvijek aktivni i vidjeti kako oni utječu na Vaš sadašnji život.

Savjetovanje

SAVJETOVANJE SE RAZLIKUJE OD PSIHOTERAPIJE U TOME ŠTO SE NAJČEŠĆE ODNOSI NA NEKO KONKRETNO PODRUČJE ILI PITANJE I NAJČEŠĆE SE ZAVRŠAVA KROZ JEDAN DO DVA SUSRETA.

Savjetovanje je namijenjeno posebno roditeljima koji imaju pitanja vezana uz odgoj i odnos sa svojom djecom. Pitanja koja savjetovanje obuhvaća može biti iz područja poslovnih odnosa, osobnih odluka, prijateljskih odnosa, pitanja koja muče mlade…
Smisao savjetovanja jest na postavljeno pitanje dobiti putokaz ili smjer kako i što dalje, podršku oko razrade plana koji će osobi pomoći u rješavanju navedenog pitanja ili problema. Navedeno se zajednički razrađuje. Nakon savjetovanja, klijenti često krenu u razradu svojih pitanja kroz psihoterapiju

Online psihoterapija

S obzirom na situaciju pandemije korona virusom, potresa koji su se dogodili prošle godine, dostupna sam za online psihoterapijske susrete.

Oni donose jednu novu kvalitetu u radu i oduzimaju prostor za stvaran kontakt.

Ipak, u ovom izazovnom razdoblju on line psihoterapija pokazala se kao izvrsna podrška mentalnom zdravlju.

Stoga, ukoliko dvoumite – razmislite i dajte šansu ovakvom obliku psihoterapije.

Privremen je.

Također, nekim klijentima je jednostavnije stupiti u kontakt sa psihoterapeutom u svom domu ili nekom drugom poznatom mjestu – te je i u ovom slučaju online psihoterapija dobar izbor za brigu o sebi.

Javite se i dogovoriti ćemo online susret.

U 2019 godini završila sam edukaciju za Doulu pod vodstvom Hrvatske udruge Doula i predavačice Reke Dezsi.

Na toj edukaciji dobila sam sveobuhvatni pregled onoga što Doula može raditi i na koje sve načine može biti podrška ženi, trudnici i majci.

 

Doula (grčki) označava ženu koja služi drugu ženu. Naziv Doula se koristi za educiranu i iskusnu profesionalku koja pruža kontinuiranu emocionalnu, fizičku i informativnu potporu majci prije, tijekom i netom nakon poroda ili koja pruža emocionalnu i praktičnu potporu tijekom razdoblja babinja.

 

Ukoliko ste zainteresirani za navedenu podršku, javite mi se.

doula