Geštalt psihoterapija vjeruje da su ljudi rođeni sa resursima i sposobnostima da budu u dobrom kontaktu sa sobom i sa drugima te da vode zadovoljavajući i kreativan život. Tijekom djetinjstva i kasnije u životu, nešto nam prekine taj autentičan proces i mi se zaglavljujemo u fiksnim obrascima i uvjerenjima o sebi, koji nam otežavaju život. Geštalt psihoterapija ima za cilj istražiti i otkriti upravo te obrasce koji su još uvijek aktivni i vidjeti kako oni utječu na Vaš sadašnji život. Terapeut pomaže klijentu da bude sa time te da pronađe novi i kreativniji način rješenja svojih pitanja, problema, teškoća.

Geštalt psihtoreapija radi na svjesnosti i prisutnosti te Vam daje feedback o tome kako Vi sami sudjelujete u tome. Eksperimentiranjem sa novim rješenjima ili načinima suočavanjima sa teškoćama uz prihvaćanje starih nefunkcionalnih načina, geštalt psihoterapija daje podršku klijentu da bude prisutniji u sada i ovdje trenutku. Ja kao psihoterapeutica, pomažem Vam sagledati Vašu trenutnu situaciju, problem ili pitanje koje donosite, pomažem Vam saznati kako Vi sami sudjelujete u tome i podržavam Vas da istražite i pronađete neka nova rješenja ili načina kako da se suočite sa sobom i sa teškoćom.

Prvih nekoliko terapijskih susreta prolazi u međusobnom upoznavanju, dogovoru oko tema
i ciljeva terapije, Vaših potreba i želja, administrativnim dogovorima…
Važno je napomenuti kako je psihoterapija proces, te će se možda i Vaše potrebe ili pitanja
tijekom tog procesa mijenjati – što je u potpunosti normalno. Pratim Vaš ritam i vaša pitanja.
Psihoterapija nudi pomoć u raznim životnim pitanjima, stanjima, procesima.

Dogodio nam se potres, pandemija. Sve to dovodi na površinu naših života neka pitanja s kojima se nismo htjeli susresti ili nam donosi strah, anksioznost, bespomoćnost, paniku, agresivnost, povučenost, beznađe.
Psihoterapija nudi podršku u teškim životnim procesima, kakvi god oni bili.

Pitanja nekih životnih odluka, dilema, profesionalnih pitanja također su pitanja koja su dio psihoterapijskog procesa.
Pitanja osobne vrijednosti, partnerskih odnosa, obiteljskih problema, transgeneracijskih pitanja – sve su to također dijelovi psihoterapijskih procesa.

Traume, zlostavljanja također su iskustva koja donosimo na psihoterapijske susrete.
Bilo što to u Vašem životu predstavlja određenu teškoću, može biti dio psihoterapijskog procesa.
Vaša priča je dio psihoterapijskog procesa.